homess1

 

Croeso i wefan Ysgol Pencae

Ein bwriad yn Ysgol Pencae yw creu awyrgylch siriol a diogel, lle mae pawb yn gwneud eu gorau bob amser.

“Gyda’n Gilydd Gwnawn Lwyddo”

Fel Ysgol Eglwys Yng Nghymru, mae gwerthoedd Cristnogol megis caredigrwydd yn rhan anatod o weithgarwch dyddiol pob aelod o’r ysgol.

Llawlyfr - I lawrlwytho ein llawlyfr cliciwch yma

schoolbeat.orgSchool Beat - Gwybodaeth i rieni a disgyblion, cliciwch yma: www.schoolbeat.org

Lleoliad

Cysylltu

Ysgol Pencae
Ffordd Graiglwyd,
Penmaenmawr
LL34 6YG

[t] 01492 622219
[f] 01492 623732
[e] pennaeth@pencae.conwy.sch.uk