subss_1

 

Clybiau

Clwb Gwaith Cartref

Poster Clwb Gwaith Cartref Homework ClubMae’r Clwb Gwaith Cartref yn cynnig cyfle i ddisgyblion yr Adran Iau, blynyddoedd 3 i 6, aros yn yr ysgol ar bnawn Mercher er mwyn gwneud eu gwaith cartref.

Ceir cymorth a chyngor gan staff mewn awyrgylch diogel a chyfeillgar. Hefyd ceir manteisio ar lyfrau addas, cyfrifiaduron / ipads a’r rhyngrywd er mwyn llwyddo yn eu tasgau.

Pob Dydd Mercher i ddisgyblion yr Adran Iau: 3.30pm - 4.30pm