subss_1

 

Cyngor Ysgol


Cymuned o blant sydd yn cael eu hethol gan eu cyd-ddisgyblion ar ddechrau pob blwyddyn yw Cyngor Ysgol Pencae. Nod pennaf y cyngor ydy dod ynghyd i gynnig llais i bob plentyn yn yr ysgol.
Fe fydd pob dosbarth o Ddosbarth Derbyn hyd at Flwyddyn 6 yn ethol un/ dau aelod, gydag aelodau Blwyddyn 6 yn cymryd cyfrifoldeb dros gadeirio.

Ar ddechrau’r flwyddyn, fe fydd aelodau’r cyngor yn penderfynu ar dargedau pen agored, a thrwy drafodaethau rhwng aelodau’r cyngor a’u dosbarthiadau, fe fydd gweithredoedd yn cael eu rhoi mewn lle er mwyn gwireddu targedau sydd yn sicr o wella bywyd ysgol ein disgyblion.

Edrychwn ymlaen yn arw at ethol cyngor newydd sbon ym mis Medi 2021.