subss_1

 

Cyngor Ysgol

Gyda’n Gilydd Gwnawn Lwyddo | Together We Will Succeed

Cyngor Ysgol

Dyma ein cyngor ysgol 2019 – 2020

Maent wedi eu hethol gan eu cyd-ddisgyblion i gynrychioli a lleisio barn eu cyfoedion. Cynhelir cyfarfodydd yn rheolaidd er mwyn sicrhau mewnbwn gan bawb i fywyd Ysgol Pencae.