subss_6

 

Dreigiau’r Wyddfa

Under the Frozen Moon (Saesneg yn unig)

21.11.19
6yh

£4.00 Oedolion
£2.00 Plant/Pensiynwyr
£10.00 Tocyn Teulu (2 Oedolyn a 2 plant)

Ticedi o Parentpry neu o'r Ysgol
01492 622219 neu swyddfa@pencae.conwy.sch.uk


Welsh Wonders Welsh Wonders Welsh Wonders Welsh Wonders

'Under The frozen Moon'

Plant blynyddoedd 5 ba 6 yn hyrwyddo sioe 'Under The frozen Moon' gan gwmni Half a String o Loegr. Arweinwyd y plant gan Rhian Cadwaladr o Cyngor celfyddydau Cymru. Dewch I weld y perfformiad am 6pm ar 21/11/19. Ticedi ar gael o'r ysgol.


Welsh WondersTrip Pili Palas

Trip Blwyddyn 6 i Pili Palas.


Welsh WondersBlwyddyn 6 plannu blodau yn St Pauls.

Blwyddyn 6 yn plannu blodau yn St Pauls.