subss_6

 

Dreigiau’r Wyddfa


Dathlu Diwrnod Y Llyfr!

 • 060320-dreigiau-wyddfa-1-lrg
 • 060320-dreigiau-wyddfa-2
 • 060320-dreigiau-wyddfa-3

Mei Mac yn barddoni gyda'r dosbarth

 • 060320-mei-mac

Dysgu am bwysigrwydd iechyd meddwl

 • 100220-dreigiau-wyddfa-1-lrg
 • 100220-dreigiau-wyddfa-2-lrg
 • 100220-dreigiau-wyddfa-3-lrg

Cofio'r Holocost

 • 280120-cofior-holocost-lrg
 • 280120-cofior-holocost-2-lrg

Plant yn mwynhau disgo Santes Dwynwen

 • 280120-disco1-lrg
 • 280120-disco2-lrg
 • 280120-disco3-lrg

Adeiladu pontydd gyda gwellt

 • 170120-dreigiau-wyddfa-lrg
 • 170120-dreigiau-wyddfa-2-lrg

Blwyddyn 5 a 6 yn ymholi i ddarganfod os ydyw werth talu mwy am toweli cegin.

 • 130102-llun1
 • 130102-llun2
 • 130102-llun3
 • 130102-llun4
 • 130102-llun5
 • 130102-llun6
 • 130102-llun7
 • 130102-llun8

Disgyblion yn dysgu am yr arferion hud fydd yn eu galluogi i gyrraedd eu llawn potensial.

 • 130120-llun-1
 • 130120-llun-2
 • 130120-llun-3
 • 130120-llun-4

Tymor Y Pasg 2020 - "Topic Outline for Parents"

 • 220120-the-blitz
 • 220120-the-blitz-2

Welsh WondersGwaith Maes ar y Traeth (Welsh only...)


Welsh WondersDon't Touch Tell


Welsh WondersBore o Waith Maes (Welsh only...)


Under the Frozen Moon (Saesneg yn unig)

21.11.19
6yh

£4.00 Oedolion
£2.00 Plant/Pensiynwyr
£10.00 Tocyn Teulu (2 Oedolyn a 2 o Blant)

Ticedi o ParentPay neu o'r Ysgol
01492 622219 neu swyddfa@pencae.conwy.sch.uk


Welsh Wonders Welsh Wonders Welsh Wonders Welsh Wonders

'Under The frozen Moon'

Plant blynyddoedd 5 ba 6 yn hyrwyddo sioe 'Under The frozen Moon' gan gwmni Half a String o Loegr. Arweinwyd y plant gan Rhian Cadwaladr o Cyngor celfyddydau Cymru. Dewch I weld y perfformiad am 6pm ar 21/11/19. Ticedi ar gael o'r ysgol.


Welsh WondersTrip Pili Palas

Trip Blwyddyn 6 i Pili Palas.


Welsh WondersBlwyddyn 6 plannu blodau yn St Pauls.

Blwyddyn 6 yn plannu blodau yn St Pauls.