subss_1

 

Governors

English translation coming soon...

Enw a Cyfeiriad
Cysylltwch a’r ysgol
Cynrychioli
O
Tan
Rev Janice Brown (Cadeirydd)
Y Ficerdy, Church Road, Penmaenmawr
Eglwys 01/09/15 ac yna
01/09/19
31/08/19 ac yna 31/08/23
Dr Matthew Sherrington (Is-Gadeirydd) Rhiant 08/4/19 07/4/23
Mr Frank Smith Eglwys 30/06/15 ac yna 30/06/19 29/06/19 tan
29/06/23
Sue Hughes Eglwys 15/01/19 15/01/23
Cllr Dafydd Lloyd Borland Cymuned 01/03/17 01/03/21
Cllr Richard Holmes Town Council 01/09/18 31/8/19
Mr Glenn Barnett Rhiant 08/4/19 07/4/23
Mrs Vicky Jones Rhiant 01/06/18 01/06/22
Miss Vanessa Williams Rhiant 01/11/15 01/11/19
Yn wag Awdurdod Addysg    
Yn wag Awdurdod Addysg    
Yn wag Awdurdod Addysg    
Mrs Owena Roberts Aelodau o’r staff
(nid yn athro)
01/09/15 31/08/19
Mrs Ffion Wyn Davies
DaviesF182@hwbmail.net
Athrawon 01/05/19 30/04/23
Ms Sian Hughes Evans
pennaeth@pencae.conwy.sch.uk
Pennaeth 01/09/1998  
Pamela Hughes
HughesP42@hwbmail.net
Clerc    

Governors Report to Parents 2017-2018 - click here