Nursery School

Nursery SchoolPenmaenmawr - Nursery

At Pencae School
Monday-Friday
9am-12pm
(for children age 2-3years)
In or out of nappies!

9am-1pm
(for children age 3-4 years)

(English translation coming soon...)

Clwb Brecwast o 8:15am tan 9am.

Gofal pnawn ar gael tan 3pm pob diwrnod.

For more details contact: 07815665994

Mae Cylch Meithrin Penmaenmawr yn gweithredu o dan adain Mudiad Meithrin. Prif nod y mudiad yw rhoi cyfle i bob plentyn rhwng dwy a hanner oed a phedair oed fanteisio ar brofiadau cyn-ysgol drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'r pwyslais ar addysg drwy chwarae gan fod chwarae yn sylfaenol i bob agwedd ar ddatblygiad plentyn. Cynigwn amrywiaeth o brofiadau a gweithgareddau mewn amgylchedd cartrefol a diogel. Lleolir y Cylch mewn canolfan integredig ar safle’r ysgol.