subss_1

 

Llywodraethwyr

 

ENW A CYFEIRIAD
Cysylltwch a’r ysgol
CYNRYCHIOLI
O
Tan
Cadeirydd
Lisa Goodier
Awdurdod Addysg 01/11/19 0111//23
Is-Gadeirydd
Miss Vanessa Williams
Rhiant 01/11/15 01/11/19
Mr Frank Smith Eglwys 30/06/15 ac yna 30/06/19 29/06/19 tan
29/06/23
Mrs Sue Hughes Eglwys 15/01/19 15/01/23
Mr Meirion Hawkins Cymuned 06/01/20 06/01/24
Mrs Vicky Jones Rhiant 01/06/18 01/06/22
Mrs Nina Batten Rhiant 06/01/20 06/01/24
Reverend Tom Saunders Eglwys 08/06/21 08/06/25
Mrs Elen Hughes-Humphries Rhiant 22/06/21 22/06/25
Cynghorydd Ken Stevens Awdurdod Addysg 01/06/20 01/06/24
Mrs Ffion Wyn Davies
DaviesF182@hwcymru.net
Athrawon 01/05/19 30/04/23
Mr Owain Ellis
pennaeth@pencae.conwy.sch.uk
Pennaeth yr Ysgol 01/01/20 -
Pamela Hughes
HughesP42@hwbcymru.net
Clerc 01/09/17 -

Governors Report to Parents 2017-2018 (Saesneg yn unig) - cliciwch yma