homess1

 

Mentergarwch

Cynllun Ffrwythau Blwyddyn 5 a 6 Mrs E. Roberts

MentergarwchMae disgyblion dosbarth Dreigiau’r Wyddfa yn prynu ac yn archebu ffrwythau yn wythnosol gan gwmni lleol ac yn eu gwerthu i blant y Cyfnod Sylfaen.

Codir £1 pob wythnos a caiff pob plentyn bowlen o ffrwythau yn ddyddiol wedi eu paratoi gan ddisgyblion Dreigiau’r Wyddfa. Gellir ymuno yn y cynllun ar gychwyn pob hanner tymor.

Mae disgyblion Dreigiau’r Wyddfa yn gyfrifol am gasglu’r arian, cadw cofnodion ac yn cadw llygaid barcud ar eu gwariant a’u elw.

Maent wedi bod yn hael iawn gyda’u elw – yn cyfranu tuag at costau tripiau y Cyfnod Sylfaen ac yn prynu offer i’r dosbarthiadau.

Cliciwch yma i weld y lluniau.