Pwy ydi Pwy

Pennaeth Mr Owain Ellis
Dirprwy Mrs Ffion Davies
Athrawon Cyfnod Sylfaen

Mrs Fiona Parry
Miss Eleri Williams
Mrs Ffion Davies

Athrawon Cyfnod Allweddol 2

Mrs Heledd Ellis
Mrs Anna Williams
Mrs Sharon Edwards
Miss Rebecca Roberts
Mrs Ffion Davies

Cymorthyddion Dosbarth Mrs Janet Jones
Mrs Mari Vick
Mrs Wendy Benjamin-Smith
Miss Llinos Lewis
Cymorthyddion Addysg Arbennig

Ms Sarah Williams
Ms Sian Roberts

Staff Swyddfa Miss Pam Hughes
Gofalwr a Staff Glanhau Mr Carl Jones
Mrs Linda Roberts
Mrs Louise Hughes
Ms Nicola Wylie
Staff y Gegin Mrs Wendy Orsmond
Mrs Amanda Crow
Gorchwylwyr Amser Cinio Mrs Mari Vick
Mrs Alison Bone
Mrs Louise Hughes
Staff Clwb Brecwast Mrs Janet Jones
Mrs Louise Hughes
Mrs Alison Bone
Warden Traffig Mrs Gwyneth Roberts