Pwy ydi Pwy

Pennaeth Ms Sian Hughes Evans
Dirprwy Mrs Ffion Davies
Athrawon Cyfnod Sylfaen

Mrs Fiona Parry
Miss Eleri Williams
Mrs Ffion Davies

Athrawon Cyfnod Allweddol 2

Mrs Heledd Ellis
Mrs Anna Williams
Mrs Sharon Edwards
Miss Rebecca Roberts

Cymorthyddion Dosbarth Mrs Janet Jones
Mrs Mari Vick
Mrs Wendy Smith
Cymorthyddion Addysg Arbennig

Mrs Owena Roberts
Ms Sarah Williams
Ms Sian Roberts

Staff Swyddfa Miss Pam Hughes
Gofalwr a Staff Glanhau Mr Carl Jones
Mrs Linda Roberts
Mrs Louise Hughes
Ms Nicola Wylie
Staff y Gegin Mrs Wendy Ormond
Mrs Amanda Crow
Gorchwylwyr Amser Cinio Ms Sian Hughes Evans
Mrs Mari Vick
Mrs Alison Bone
Mrs Louise Hughes
Staff Clwb Brecwast Mrs Janet Jones
Mrs Louise Hughes
Mrs Alison Bone
Warden Traffig Mrs Gwyneth Roberts