subss_1

 

Tymhorau 2021 - 2022

Tymor Hydref 2021-22

* Diwrnod Hyfforddi Staff 01/09/21
Tymor yn dechrau 01/09/21
Cau am Hanner Tymor 22/10/21
Agor ar ôl Hanner Tymor  01/11/21
Diwedd Tymor 22/12/21

 

Tymor Gwanwyn 2021-22

* Diwrnod Hyfforddi Staff 06/01/22
Tymor yn dechrau 06/01/22
Cau am Hanner Tymor 18/02/22
Agor ar ôl Hanner Tymor  28/02/22
Diwedd Tymor 08/04/22


Tymor Haf 2021-22

* Diwrnod Hyfforddi Staff 25/04/22
Tymor yn dechrau 25/04/22
Dydd Gwyl Fai 02/05/22
Cau am Hanner Tymor 27/05/22
Agor ar ôl Hanner Tymor  06/06/22
* Hyfforddiant Mewn Swydd IG
Diwedd Tymor 20/07/22


* SYLWER: Dyddiadau Hyfforddiant Mewn Swydd
Argymhellion yw’r dyddiadau hyn a gallant amrywio o fewn ysgolion Conwy - cysylltwch ag ysgol eich plentyn am gadarnhad.