subss_1

 

Yr Urdd

Yma yn Ysgol Pencae rydym yn cefnogi amrywiaeth eang o weithgareddau’r Urdd.

Credwn fel ysgol fod aelodaeth mewn sefydliad o’r fath yn datblygu hyder a magu ymdeimlad o gymdeithas. Felly rydym wedi buddsoddi er mwyn i bob disgybl o flwyddyn 2 ymlaen gael bod yn aelod o’r Urdd. Dyma gyfle gwerthfawr i gael manteisio ar yr ystod o brofiadau gwych.

Byddwn yn cystadlu’n flynyddol yn yr Eisteddfodau. Bydd amrywiaeth o gystadlaethau, yn amrywio o ymgom i lefaru, dawnsio disgo i gystadleuthau canu. Rhoddir cyfle hefyd i bawb sydd eisiau, rhoi cynnig ar y cystadleuthau celf a chrefft fel rhan o’u gwaith dosbarth ac o fewn clwb ar ôl ysgol.

Trwy’r Urdd ceir amrediad eang o weithgareddau chwaraeon.

Tim Pel DroedCafodd ein tim pel droed gryn lwyddiant yn y rownd gynderfynol yn Aberystwyth ym mis Mai 2015.

Urdd 2017/2018 - cliciwch yma i weld y lluniau.

Cliciwch yma i ymweld â gwefan yr Urdd.