subss_1

 

Yr Urdd

Yma yn Ysgol Pencae rydym yn cefnogi amrywiaeth eang o weithgareddau’r Urdd.

Credwn fel ysgol fod aelodaeth mewn sefydliad o’r fath yn datblygu hyder a magu ymdeimlad o gymdeithas. Mae cyfle i gystadlu’n flynyddol yn yr Eisteddfodau mewn amrywiaeth o gystadlaethau, yn amrywio o ymgom i lefaru, dawnsio disgo i gystadleuthau canu a celf a chrefft. Trwy’r Urdd hefyd ceir amrediad eang o weithgareddau chwaraeon

Cyfle gwerthfawr i gael ystod o brofiadau gwych!

Am fwy o wybodaeth am Yr Urdd cliciwch ar Mistar Urdd.