Ysgol Iach / Ysgol Eco

Beth yw Eco-Sgolion?
Menter rhyngwladol yw’r rhagle Eco-Sgoilion sy’n annog disgyblion I gymryd rhan mewn materion amgylcheddol a datblygu cynaliadwy. Mae’r rhaglen yn adnodd dysgu ac mae’r meysydd pwnc yn cynnwys Ysbwriel, Lleihau Gwastraff, Cludiant, Cadw’n Iach, Ynni, Dŵr, Amgylchedd yr Ysgol a Dinasyddiaeth Fyd-Eang.

Cyngor Eco Ysgol Pencae
Ein nôd yn ystod 2016 – 2017 yw ennill y fanner Werdd Eco-Sgolion.
Mae’r disgyblion wedi eu hethol I fod yn aelodau o’r Cyngor Eco. Maent yn cyfarfod o leiaf dwy waith y tymor ac yn cynorthwyo’r ysgol I edrych ar ôl yr amgylchedd.

Swyddogion y Cyngor Eco 2016 - 2017

  • Swyddog Gwastraff - Charlie
  • Swyddog Egni - Georgia
  • Swyddog Dwr - Leusa
  • Swyddog Tir yr ysgol - Daniel
  • Swyddog Masnach Deg - Harry
  • Swyddog Sbwriel -Tommy
  • Swyddog Byw yn iach - Leonie
  • Swyddog Trafnidiaeth - Amy

Côd Eco Sgolion - cliciwch yma i'w lawrlwytho fel pdf

Pwyllgor Eco 2017 - 2018 - cliciwch yma i'w lawrlwytho fel pdf