Ysgol Iach / Ysgol Eco

Y Filltir Ddyddiol

 • 220120-ysgol-iach-1-lrg
 • 220120-ysgol-iach-2-lrg
 • 220120-ysgol-iach-3-lrg

Beth yw Eco-Sgolion?

Menter rhyngwladol yw’r rhagle Eco-Sgoilion sy’n annog disgyblion I gymryd rhan mewn materion amgylcheddol a datblygu cynaliadwy. Mae’r rhaglen yn adnodd dysgu ac mae’r meysydd pwnc yn cynnwys Ysbwriel, Lleihau Gwastraff, Cludiant, Cadw’n Iach, Ynni, Dŵr, Amgylchedd yr Ysgol a Dinasyddiaeth Fyd-Eang.

Cyngor Eco Ysgol Pencae

(Cyfieithiad dod yn fuan..)

Ein nôd yn ystod 2021-2022 bydd cadw gafael ar y faner Werdd Eco-Sgolion!

Amdani!

Mae’r disgyblion yn cael eu hethol i fod yn aelodau o’r Cyngor Eco. Maent yn cyfarfod o leiaf dwy waith y tymor ac yn cynorthwyo’r ysgol i edrych ar ôl yr amgylchedd.

Swyddogion y Cyngor Eco

 • Swyddog Gwastraff
 • Swyddog Egni
 • Swyddog Dwr
 • Swyddog Tir yr Ysgol
 • Swyddog Masnach Deg
 • Swyddog Sbwriel
 • Swyddog Byw yn Iach
 • Swyddog Trafnidiaeth

 

Logo Cadw Gymru'n Daclus